W dzisiejszych czasach praca osoby zarządzającej działem IT to ciągłe dążenie do zwiększania efektywności, jakości, przejrzystości kosztowej, z jednoczesnymi minimalizacjami…